20. TKG programına Arnavutluk'tan katılan ENİ SERBO Alman kurumlarının desteği ile düzenlenen "Yenilikçi İş Fikirleri" projesi kapsamında 26 Şubat 2019 Salı günü düzenlenen toplantıda katılımcı gençlere  Fransa'da ve  ABD'de  gerçekleştirdiği eğitim ve iş deneyimi ile  ve başkent Tiran'daki aile otelindeki üst düzey  yöneticiliği konularındaki deneyimlerini paylaştı.

IDEA  Make in Albania programı hakkkında ayrıntılı bilgilere bu linkten ulaşmak mümkündür.

Yenilikçi işletmeler ve girişimcilik, bugün küresel ekonomide rekabet gücünün anahtarıdır. Onlar en güçlü istihdam ve gelir jeneratörleridir. Bununla birlikte, bir işletmeyi başarılı bir şekilde başlatmak veya büyütmek girişimcilik yetkinlikleri ve iş becerileri gerektirir. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (MSME'ler) girişimcileri genellikle, işletmelere başlamalarını, inovasyonlarını veya büyümelerini önleyen uzmanlık ve finansman gereklilikleri ile karşı karşıya kalmaktadır.

Sürdürülebilir Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma İstihdamının Desteklenmesi, Arnavutluk'ta Mesleki Eğitim ve Öğretim” (ProSEED) programı Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edildi ve Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tarafından uygulandı. Proje, Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nı (MFE) ve Başbakanlık Ofisini (PMO) ve diğer ilgili kuruluşları, yani Arnavutluk Yatırım Geliştirme Ajansını (AIDA) destekliyor. Programın kilit unsurlarından biri, Arnavutluk'un İş ve Yatırım Geliştirme Stratejisi 2014-2020 ve 2 numaralı Akıllı Büyüme: 2. İşgücü Yeterliliğinin Artırılması ile “girişimcilik konusunda eğitim programları ve ilgili modüllerin geliştirilmesi” için öngörülen önlemlere katkıda bulunmaktır.

Özel sektör gelişimi ile ilgili faaliyetleri ile ProSEED programı inovasyon ve girişimcilik gelişimine odaklanmaktadır. Amaç, ulusal ve küresel pazardaki potansiyel rekabet edebilirliklerini arttırmak amacıyla işlerini genişletmek isteyen yeni veya mevcut KOBİ'lerin sahipleri arasındaki girişimcilik becerisini arttırmaktır. Bu müdahalenin hedef grubu, girişimcilik faaliyetlerinin ilk aşamalarında olan (işlerini kurma sürecinde veya son 3 yıl içinde bunu yapmış olan) ya da son 3 yıl içinde bunu yapmış olan ya da ölçeklendirmeye yenilik yapmayı ve yatırım yapmayı planlayan erkekler ve kadınlardır onların işi. AIDA ve özel sektörle yakın işbirliği içinde uygulanan IDEA İş Planı Yarışması, bir Mentor ve İş Melekleri Ağı da kurmayı amaçlamaktadır.

ENİ SERBO'nun toplantı izlenimlerine ait farklı footğraflarına arkadaşımızın facebook sayfasının bu linkinden ulaşmak mümkündür.

20. TKG üyesi ENİ SERBO (ayakta, sağdan 2.) sunumu izleyen gençlerin ilgisinden ve sorularından memnun oldu.

TOBB  tarafından düzenlenen 20. TKG programının Ankara ve İstanbul bölümlerine katılan ENİ SERBO başkent Tiran'da otel, lokanta ve SPA merkezinden oluşan Xheko Imperial adlı aileişleetmesi turistik tesisin üst düzey yöneticisidir. Tiran Ticaret Odası ve Arnavutluk Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası üyesidir.

20. TKG programı katılımcısı KYIALBEK DYIKANOV (ortada) Kırgızistan  Türkiye Manas Üniversitesi tarafından 27 Şubat 2019 Çarşamba günü düzenlenen "Kariyer Günlerii" etkiinliğine katılarak, sahibi olduğu turizm şirketinin standını kurdu ve gençlere turizm sektöründe faaliyet göstermenin  ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de düzenlenen 20. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı'na Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten katılan KYIALBEK  DYIKANOV  yurtiçi  ve yurtdışı turizm hizmetleri sunan, yurt dışı eğitim ve staj programları düzenleyen ve kariyer danışmanlığı konularında faaliyet gösteren şirket sahibi ve üst düzey yöneticidir. Egemendik Türkiye Mezunlara Derneği ve  Kırgız Tur Operatörler birliği (KATO) üyesidir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen 20. TKG programı katılımcısı KYIALBEK  DYIKANOV  Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Turizm  ve İşletme Bölümü mezunudur. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde  İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır.