20. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı'na Rusya Federasyonu'nun  şehrinden katılan MAKHAMAD ILIASOV (soldan 4.) Ahıska Türkleri Dernek Başkanı olarak, 03 Kasım 2018  Cumartesi günü "Ulusal Birlik Günü" kapsamında  düzenlenen Don Halklarının III. Kongresi'ne  katılarak destek verdi ve önerilerini sundu.

20. TKG programı katılımcısı MAKHAMAD ILIASOV Ulusal Birlik Günü kapsamında Don Halklarının III Kongresi'nin çalışmalarına katıldı. Kongre kapsamında çeşitli tartışma platformları başlatıldı. Yuvarlak masalardan birinde “Arabuluculuk konuları” konulu konuşmada, 2025'e kadar olan dönem için devlet ulusal politikasının yeni taslak kavramının yanı sıra ulusal politika alanında yetkin personel yetiştirme yetkinliği eğitimi için özel bir kaynak merkezinin oluşturulmasına yönelik önerilerle tartışıldı.

Kongre kapsamında; FDon kıyısınd ayaşayan halşklaraın kükltürel kimlikleirnin korunarak Ulusal Birlik  çatısı altında birleşmelweeirnin önemi üzerinde duruldu. Kurultay  Don Kıyısı halklarının yemekllerinin  ve yerel giysilerinin, folklorik kültürlerinin sergilendiği sosyal etkinlikle sona erdi.

20. TKG programı üyesi MAKHAMAD ILIASOV Karadeniz'in kuzeyinde Don nehrinin kıyısında bulunan tarihi Rostov kentinde yaşamaktadır. Başta Türkiye olmak üzere Irak, İran ve Vietnam’a buğday,  hububat ve bakliyat ihracatı yapan şirket sahibidir.

MAKHAMAD ILIASOV Rostov Bölgesi Ahıska Türkleri dernek başkanı olarak görev yapmaktadır. 

Don Halkları III. Kongresine ait farklı fotoğraflara bu linkten ulaşılmaktadır.