alt

19. TKG programına Kırgızistan'dan katılan ELVİRA BOROMBAEVA  (sağdan 2.)  Ulusal İş Dernekleri Birliği  başkanı olarak, 23 Ağustos 216 Salı günü  Hayat Regency Hotel'de  Kırgızistan'ın ekonomik büyümesinde özel sektörün rolu ve iş derneklerinin fonksiyonu  konulu bir konferans düzenledi. 

alt

 JIA Kırgızistan Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri ve 14. TKG üyesi  RUSLAN AKMATBEK (soldan 2.) konferansta yaptığı konuşmada  özel sektörün gelişmesinin önemini vurgulayarak,  özel sektörün güçlü bir yapaıya kavuşturulması konusundaki önerilerini  kataılımcılaraın dikkatine sundu.

Kırgizistan’da tüm  sektörlerden ve  farklı bölgelerden 65 İş Derneğinin üye olduğu  İş Dernekleri Ulusal Birliği tarafindan 23 Ağustos 2016 tarihinde "Kırgızistan'da Özel Sektörün Ekonomik İstikrardaki Rolü" konulu konferans düzenlendi.

Ekonomide İstikrar Konferansına devlet kurumlaraının yöneticileri,  özel sektör temsilcileri, basın mensupları, uluslararası kurum ve kuruluşlaraın temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

Söz konusu konferans  İş Dernekleri Ulusal Birliği Başkanı  ve 19. TKG programı kataılımcısı ELVİRA BOROMBAEVA yönetiminde gerçekleşti. Konferans  Başbakanlık ve  Ekonomi Bakanlğı'nın üst düzey  bürokratlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Özel sektörün temsilcileri olan  iş derneklernin ekonomideki rolü konusunda ilk kez bir konferans düzenlenmesi ilgili çevreler tarafından çok önemsendi.

Toplantıda; Kırgızistan'ın 25 yıllık bağımsızlık sürecinde  iş derneklerinin gelişimi , önemi ve rolü ve karşılaşılan sorunlar ile gelecege yönelik planlar, öneriler  ve beklentiler tartışıldı.

Toplantıda ayrıca İş Dernekleri Birliklerinin ülkenin  ekonomik gelişiminde aktif olarak rol alma istekleir, kamu ve özel sektör arasındaki diyalogun arttırılması gerektiği, özellikle ülkede yürütülen mevzuat calışmalarına katılım,  mevzuatlara etki düzenleme raporlarının  hazırlanmasında  özel sektörün katkısının artırırlması ve sürece  katılımınns ağlanması, ülkenin Avrasya Birliği ülkelrine Avrupa’ya gümrüksüz mal çıkışını sağlayan GSP+ (Generalised Scheme of Preferences) olanaklarının kullanımının getiridği yararlar ve özel sektörün önündeki engeller de  konuşuldu ve grüş alıverişinde bulunuldu.

alt

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenelenen 19. Türkçe Konuşan Girişimciler programına Kırgızistan'dan katılan ELVİRA BOROMBAEVA enerji, is geliştirme ve hukuk alanlarında danışmanlık hizmeti veren şirket sahibi ve üst düzey yöneticidir. NABA (Ulusal İş Dernekleri Birliği ve Küçük HES Birliği Başkanlık görevlerini yürütmektedir. Yatırım Kurulu ve Yolsuzluk Forumu üyesidir. Ayrıca Egemendik Türkiye Mezunları Derneği kadın Komisyonu Başkanıdır.