alt

Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve Orta Asya vb bölge ülkelerinde yaşayan ve Türkçe konuşan girişimcilere Birliğimizin tanıtılması ve Türkiye ile ticari bağlarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 18-30 Ekim  2007 tarihleri arasında “7.Türkçe Konuşan Girişimciler Programı”  düzenlenmiştir.

Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde düzenlenen  bu programa 20 ülkeden Dışişleri Bakanlığı dış temsilcilikleri aracılığıyla belirlenen 33 katılımcı iştirak etmiştir

Programın Açılış Oturumu ilgili devlet kururmlarının temsilcilerinin katılımıyla  22 Ekim 2007 Pazartesi günü TOBB Merkez Bina'da yapılmıştır.

Programın Açılışı  TOBB Genel Sekreteri  İSMAİL KÖKSAL tarafından yapılmıştır.

alt

Açılış otururmua katılan Devlet Bakanlığı (Mustafa Said YAZICIOĞLU)  temsilcileri  Birol DOK  ve  Orhan GAZİGİL  konuklara hitaben hoş geldiniz konuşması yaparak, Devlet Bakanlığı tarafından konuk girişimcilerin yaşadıkları ülkelere yönelik geliştirilen projeler ve burslu öğrenci sistemine ilşkin "Büyük Öğrenci Projesi" hakkında bilgi sunmuşlardır. 

alt

Dışişleri Bakanlığı temsilcileri  İlhan SAYGILI (Balkan Ülkeleri Daire Başkanı) ve Korkut TUFAN (Balkan Ülkeleri Şube Müdürü) de konuşma yaparak, Türkiye'nin Balkan Ülkelerine yönelik politkaları ve Balkan Türkleri konsundaki çalışmalar hakkında konuklara bilgi sundular. 

Öğleden sonra yapılan ikinci oturumda TOBB'un birin sorumluları tarafından  TOBB tanıtımı yapıldı ve faaliyetleri hakkında konuk girişimcilere bilgi sunuldu.