BULGARİSTAN VE ROMANYA'DAN GELEN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ  HEYBELİADA GEZİSİNE DAVET EDİLDİ

Balkan ülkelerinde da yaşayan Türk kökenli toplumlar arasında ortak kültürel değerlerin korunması ve gençlerin  Türk kültürü ile tanıştırılması, Türkçenin kullanımının  yaygınlaştırılması, Türk  halk müziginin ögretilmesi amacıyla çeşitli dernekler ve kurumlar tarafından yaz kursları, eğitim programları düzenlenmektedir.

Bu kapsamda  Maltepe Üniversitesi tarafından, Temmuz 2012'de Üniversitenin yerleşkesinde bir eğiitm programı düzenlenmiştir. Balkan  ülkelerinden öğrencilerin ve  öğretmenlerin birlikte davet edildikleri bu programda  kültürel konular, el işleri ve müzik çalışmaları konularında çeşitli dersler ve atölye çalışmaları  yapılmaktadır.  

Bu programa Bulgaristan'ın Ruscuk şehrinden bir grup ögrenci getiren  15. TKG Grubu üyesi MECBURE EFRAHİMOVA,  İstanbul'da  yüksek lisans ögrenimi görmekte olan kızı ile birlikte 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde Heybeliada'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

alt

15. TKG üyesi MECBURE EFRAHİMOVA  (soldan 4.)  Romanya'da gelen öğretmenlerle birlikte Ada'da yaşaya TGK Ailesine konuk oldu.

8 Temmuz 2012 Cumartesi günü Romanya Demokrat Türk Birliği üyesi kadın ögretmenler de Heybeliada gezisine katıldılar. Balkan ülkeleri ögretmenlerinin Ada gezisi samimi bir ortamda ve neşeli geçti.

alt

Balkanlar'daki öğretmenler için  Maltepe Üniveristesi yereşkesinde  düzenlenen  eğitim programının  boş zamanlarından yararlanarak Heybeliada'yı ziyarete dne konuklaraımız hoşgeldiniz.

alt

MECBURE EFRAHİMOVA (sol başta) ve Romanya'dan gelen ögretmenler il e Heybeliada'da sahil kahvesinde Ada çayını deniyor ve dönüş vapurunu bekliyor.