2. TÜRKÇE KONUŞAN GİRİŞİMCİLER PROGRAMINA KATILAN KONUKLAR TOB BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ 

24.09.2005 - Ankara,

Rifat Hisarcıklıoğlu:"imkan verildiği ve önündeki engeller kaldırıldığı zaman görüyoruz ki, Türk girişimcisi, Şili’den Sibirya’ya, dünyanın dört bir yanında başarıyla iş yapabiliyor. Çünkü müteşebbislik bizim genimizde var."

alt

Ön sıra: 2. TKG heyet başkanı Bulgaristan'dan SEVGİNAR SERBEST (sağ başta) Romanya'dan MELEK AMET (soldan 2.)  ve Kosova'dan KALTERİNA SHABANİ  (sol başta) TOBB Başkanı ile birlikte.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, ülkemizin tarihi ve kültürel bağlarını güçlendirmek ve ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla, balkan ülkeleri ve ırak’taki türk asıllı girişimcileri bir araya getirmek için 18 Eylül – 02 Ekim 2005 tarihleri arasında düzenlediği, "2. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı" devam ediyor.

Dışişleri bakanlığı aracılığı ile belirlenen ve TOBB'un ev sahipliğinde ülkemizde ağırlanan, Bulgaristan, Batı Trakya, Makedonya, Kosova, Romanya ve Irak’ta yaşayan toplam 45 Türk asıllı işadamının, ikinci grubu olan 24 kişinin katıldığı eğitim programı çerçevesinde Türkiye’de bulunan girişimciler, TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nu ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan hisarcıklıoğlu, imkan verildiği ve önündeki engeller kaldırıldığı zaman, Türk girişimcisinin, Şili’den Sibirya’ya, dünyanın dört bir yanında başarıyla iş yapabildiğini vurgulayarak, "müteşebbislik bizim genimizde" dedi.

Hisarcıklıoğlu’nun konuşması şöyle:

"sizleri şahsım ve TOBB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz.

TOBB olarak en büyük amaçlarımızdan birisi, komşu ülkelerde yaşan Türk asıllı girişimcilerle ülkemizin bağlarını güçlendirmek ve ticari ilişkilerini geliştirmektir. Bu çerçevede ilgili Devlet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yaparak bir girişimcilik eğitim programı düzenledik.

Bu program; Batı Trakya, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya ve Irak’da yaşayan Türk girişimcilere yönelik olarak başlatıldı. Eğitim programlarının birinci aşamasını 19 Haziran - 5 Temmuz 2005 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirdik.

İlk programa katılan değerli soydaş işadamlarının, memnuniyetlerini çeşitli vesilelerle yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri bizim bu programın devamlılığı kararında da önemli bir etki oldu.

Bugün aramızda bulunan, 24 değerli soydaş işadamının katılmakta olduğu 2. Türkçe Konuşan Girişimciler programı ise 18 Eylül tarihinde başladı. Bu program 02 Ekim tarihinde de sona erecektir.

Batı Trakya ve Makedonya’dan üçer kişi, Kosova’dan altı, Romanya ve Bulgaristan’dan ikişer kişi olmak üzere beş balkan ülkesinden onaltı işadamı ve Irak’ın Kerkük bölgesinden gelen sekiz Türkmen işadamıyla birlikte toplam 24 değerli girişimci, Birliğimizin konuğu olarak Ankara’ya geldiler.

Bu eğitim programında, soydaş işadamlarının; bulundukları ülkelerde ticaret yapma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve türkiye ile işbirliği yapma olanaklarının arttırılması amaçlandığından, program süresince girişimcilik ve iş yapma deneyimleri konusunda bilgilenmelerini hedefledik.

Bu kapsamda; TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İGEME ve KOSGEB ile işbirliği yaparak; girişimcilik, pazarlama teknikleri, işbirliği olanakları ve bölgesel stratejiler konularında seminerler düzenledik.

Konuklarımız; ilk hafta Ankara’da Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, KOSGEB, TİKA, İGEME gibi kamu sektörünün yöneticileri ile bir araya gelerek, bu kurumları tanıdılar ve bölge ülkelerindeki faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.

Ayrıca; Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odalarını, Sincan I. Organize Sanayi Bölgesi, OSTİM Organize Sanayi Sitesi, İvedik Organize Sanayi Sitesi, GİMAT Gıda Toptancıları Sitesi, İnşaat ve Tesisat Malzemecileri Çarşısı ve Mobilyacılar Sitesini ziyaret ederek, bu sitelerde bulunan firmalarla işbirliği görüşmeleri yaptılar. Bu ziyaretlerin hayırlı alışverişlere ve iş bağlantılarına vesile olduğunu öğrenmekten özel bir memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.

Programın ikinci haftasında ise, Kayseri Ticaret ve Sanayi Odaları ile Kayseri Ticaret Borsası ziyaret edilerek, üyeler ile karşılıklı görüşme ortamları sağlanacak ve Ankara’da olduğu gibi örnek iş yeri ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

Bu arada, Irak’lı katılımcılarımız için ayrıca Gaziantep’te ticaret ve sanayi odalarımızın ev sahipliğinde 2 günlük bir ek program düzenledik. Iraklı değerli konuklarımızın programı 1 Ekim tarihinde Diyarbakır ticaret ve sanayi odamız tarafından bölge ülkelerine yönelik olarak düzenlenen fuara katıldıktan sonra sona erecek.

TOBB olarak, hem ülkemizdeki hem de yakın çevremizdeki kardeş iş adamlarımızın gelişmesine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle sizi TOBB çatısı altında görmekten ve misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha belirtmek isterim.

I.Türkçe Konuşan Girişimcilik Programına katılan değerli soydaşlarımızın aradan geçen çok kısa süreye rağmen, çok değerli iş bağlantıları yaptığını biliyoruz.

Siz değerli girişimcilerin de bu eğitim programından azami ölçüde yararlanarak yeni işbirliklerine imza atacağınıza inanıyorum. Programın sizler için de yararlı olmasını umuyorum.

Değerli soydaşlarımız; ülkelerin uzun dönemli büyüme performansını belirleyen esas unsur, müteşebbis insanların varlığı ve gücüdür. Doğu bloku, bilimsizlikten, eğitimsizlikten ve kaynaksızlıktan değil, girişimci orta sınıf yokluğundan batmadı mı?

Almanya ve Japonya daha 20. Yüzyılın başında son derece gelişmiş "girişimci orta sınıf"a sahiptiler. "sanayileşmiş ülke" düzeyine ulaşmışlardı. Savaştan dönen mühendisler, işçiler, öğretmenler işlerine döndüler. Yıkımlar tamir edildi. Silah üreten şirketler yeniden sanayi malları üretmeye, ihracat yapmaya başladılar.

Birazda Türkiye’deki girişimci orta sınıfın serüvenine göz atalım. Türkiye köylü toplumuydu. Savaş bitince mehmetçik çalıştığı şirkete değil, köyüne dönmüştü. Türkiye'de girişimci orta sınıf, Abdülhamit döneminde oluşmaya başladı. Sonrasında Cumhuriyetle birlikte uygulanan "milli iktisat" politikalarıyla daha da gelişti.

1950'ye geldiğimizde "girişimci orta sınıf" gözle görülür düzeye gelmişti ama hâlâ köylü toplumuyduk. Şehirleşme, köyün milli pazara bağlanması, ticarileşme, o zaman başladı. Ancak 1960'lar ve 70'lerde uygulanan içe dönük, ithal ikameci sistem, bize en az 10 yıl kaybettirdi.

80’lerden itibaren, dış rekabete açık doğru politikaların uygulanmasıyla asıl atılım başlamış oldu. Bugün türkiye, yüzde 85’ini sanayi ürünlerinin oluşturduğu 70 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Bu ihracatın yüzde 65’ini de, dünyanın en gelişmiş piyasaları olan AB ve ABD’ye yapıyoruz.

Ekonomimiz, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri haline geldi. 30 yıl sonra enflasyonda tek haneli seviyelere geldik. Zaten enflasyon piyasa ekonomisinin sonucu da değildi. Bugün piyasa ekonomisinde daha ileri gittik ve enflasyon düştü. Tüm bu başarıları, rekabetçi piyasa ekonomisi modeliyle gerçekleştirdik. Ama rekabetçi piyasa ekonomisinin gelişmesi için de "girişimci orta sınıf" gerekiyor.

Birliğimizin düzenlediği bu girişimcilik eğitim programından faydalanarak ülkelerine dönecek müteşebbislerimiz, yani sizler; hem ülkelerinizin kalkınmasında hem de Türkiye ile ekonomik ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynayacaksınız.

Türk girişimcileri de, gösterdikleri üstün başarı ve çalışmalarla her zaman bu çalışmada yer alacak ve gurur kaynağımız olmaya devam edecektir. Bir zamanlar milletimiz için hayal gibi görünen, türk girişim gücünün, sizler sayesinde dünyaya yayılmış olduğunu görmek, katettiğimiz mesafeyi anlamak için yeterlidir.

İmkan verildiği ve önündeki engeller kaldırıldığı zaman görüyoruz ki, Türk girişimcisi, şili’den sibirya’ya, dünyanın dört bir yanında başarıyla iş yapabiliyor. Çünkü müteşebbislik bizim genimizde var.

Türk girişimcilerinin tüm dünyada başarma ve ilerleme azmini, müteşebbis ruhunu temsil eden siz değerli işadamlarıyla birlikte bulunmaktan ve sizlere hitap etmekten büyük bir onur duydum.

Hepinize başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun."

alt

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı’nın İlki Haziran-Temmuz Aylarında Gerçekleştirilmişti

Girişimcilik eğitimi ile soydaş iş adamlarının ticaret yapma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ile iş birliği olanaklarının artırılmasının amaçlandığı program uyarınca, TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İGME, KODGEB ile işbirliği yapılarak, "girişimcilik nedir", "iş yönetimi", "işbirliği olanakları", "genel işletmecilik fonksiyonları", "finansman" ile "küresel üretim değer zinciri" gibi konuların ele alınması ve muhtemel sorunların çözüm yollarının görüşülmesi planlandı.

İlk olarak, TOBB’un tanıtıldığı programın Ankara’da geçen süresinde katılımcıların, Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, KOSGEB, TİKA, İGEME gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya gelerek, bu kurumları tanımaları ve bulundukları ülkelerle türkiye’nin ilişkileri hakkında bilgi edinmeleri hedeflendi.

Hatırlanacağı üzere, TOBB. I. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı’nın 1’inci toplantısı 19 Haziran – 05 Temmuz 2005 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmişti.

Ankara’da gerçekleştirilen I. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı’na, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile belirlenen ve TOBB’un ev sahipliğinde ülkemizde ağırlanan Bulgaristan, Batı Trakya, Makedonya, Kosova, Romanya ve Irak’ta yaşayan toplam 45 Türk asıllı işadamının, ilk grubu olan 21 kişi katılmıştı.

2. TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programının fotoğraflarını görmek için lütfen ana sayfadaki "Görseller" Bölümünü ziyaret ediniz.