Kazakistan'dan 4. TKG Programına katılan Sadyr Eibov  (soldan 2.) ve 9. TKG programı üyesi Asker Priyev (sağ başta)  11 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen Kazakistan Halkı Meclisi'nin XXVIII Oturumu'na katılarak, ülkenin geleceği ve barış  için oy kullandılar. 

Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerde esenlik içinde yaşamalarını diliyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ankara, Nevşehir, Kayseri ve İstanbul illerinde düzenlenen 4. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı'na Kazakistan'dan katılan Sadyr Eibov Dünya Ahıska Türkleri Birliği- DATÜB'ün kuruluşunda görev alarak, Genel Başkan Yardımcılığı ile Genel Koordinatör görevlerini üstlenmiştir. 

4. TKG üyesi Sadyr Eibov görevi nedeniyle Ankara'da yaşamaktadır  ve Ahıska Türklerinin yaşamakta olduğu ülkeleri ziyaret ederek, Ahıska topluluğunun sorunlarının çözümü için çaba göstermektedir. 

TOBB tarafından Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen 9. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı'nın Ankara aşamasına katılan Asker Priyev  Ahıska Türkleri Derneği'nin Astana Nur Sultan Şube Başkanı olarak görev yapmaktadır ve AHISKA Gazetesi'nin sorumlusudur. Başkentteki Tengiri Otel'de yönetici olarak çalışmaktayken kendi şirketini kurmuştur. Ahıska Türkleri ile ilgili tüm kültürel ve sosyal girişimleri ve faaliyetleri gönüllü olarak yürütmektedir.