Yurtdışı Türkler  ve Akraba Topluluklar Başkanlığı  TOBB  ile işbirliği yaparak  ülkemizde öğrenim görmekte olan yabancı öğrencilerden son sınıfta okumakta olanlar için mezuniyet sonrasında da güçlü iletişimler kurabilmek amacıyla Potansiyel Mezun Atölyesi başlığı altında  farkındalık eğitimleri düzenlemektedir.

Bu kapsamda burslu yabancı öğrencilerin yoğun olduğu 19 ilde 16 Şubat -23 Mart tarihleri arasında bir dizi toplantı  gerçekleşmiştir.

Ankara'da 1-3 Mart  2022 tarihleri arasında 3 ayrı grup olarak düzenlenen toplantıların ilki 1Mart 2022 Salı günü Hamamönü mevkiinde bulunan YTB tarafından işletilen Ankara Evinde gerçekleşmiştir.

Potansiyel Mezun Atölyesi etkinliklerine ait fotoğraflara  YTB Türkiye Mezunları facebook sayfasına ait bu linkten ulaşmak mümkündür.

Ankara Sanayi Odası adına toplantıya katılan Araştırma ve Yönlendirme Müdürü Nilay Şahin  öğrencilere Ankara'nın ekonomik yapısı hakkında ayrıntılı  bir sunum yaptıktan sonra ASO'nun  kurumsal yapısını  ve faaliyetlerini  tanıttı.

Potansiyel Türkiye Mezunları Toplantısı  Türkiye Mezunları Portalı'nın tanıtımı ile başlamış, YTB ve Türkiye Mezunları Çalışmaları, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri sunumu ile devam etmiştir.

"Türkiye ile Ticari İlişkiler"  başlığı altında ASO yöneticisi tarafından ayrıntılı bir sunum yapılmıştır. 

Potansiyel Mezun Atölyesi Ankara Toplantısı hakkında ayrıntılı bilgilere bu linkten ulaşmak mümkündür.