Musul Başkonsolosluk Heyeti Türkmen İşadamları Derneğini Ziyaret Etti


T.C. MUSUL BAŞKONSOLOSLUK  HEYETİ IRAK TÜRKMEN İŞADAMLARI DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Kerkük'te bulunan Irak Türkmen İşadamları Derneği'ni  20 Temmuz 2010 tarihinde T.C. Musul Başkonsolsoluğu adına bir heyet ziyaret etti.
 
Başkonsolos Muavini ENDER SARITEKİN ve Ticaret Ataşesi  DENİZ KUTLU'dan oluşandiplomatik  heyet Kerküklü işadamları tarafından memnuniyetle karşılanmış  ve ağırlanmıştır.
Dernek binasında gerçekleşen toplantıda;  genel olarak Irak'ın ve özel olrak Kerkük'ün ekonomik olarak kalkınması konuusnda yapılmaıs gereke çalışmalar ve laınması gereken önlemler üzerinde duruldu. 
 
Yapılan görüşmelerde Türk işadamlarının ekonom kalkınma hamlesindeki rolüve yatırım olanakları üzerinde duruldu. 
 
Musul Başkonsolosluk heyetini karşılayan ve ağırlayan Irak Türkmen İşadamları Derneği yöneticileri şu isimlerden oluşmaktadır: 12. TKG heyet başkanı ve  Dernek Başkanı SUPHİ MUTAPCI,  Başkan Yardımcısı ve 1. TKG üyesi HÜSEYİN BEYOĞLU, Yönetim Kurulu Üyeleri  9. TKG üyesi HALİD MAYAS, 12. TKG katılımcısı HALİT MEKNECİ, 1. TKG üyesi  SAVAŞ SABUNCU ve 2. TKG programı kataılımcısı ABBAS TÜRKMEN. 
 
T.C.Konsolosluk mensuplarını konukeden ve ağırlaya TGK üyelerimize teşekkür ederiz.
 
alt
 

   Musul Başkonsolsoluk heyetinin  ziyaretini belgeleyen fotoğrafta yeralan katılımcılarımız:    SUPHİ MUTAPCI  (12. Grup Başkanı, ortada) ,  HÜSEYİN BEYOĞLU (1.Grup Üyesi, soldan 6.),  Halid MAYAS (9. Grup Üyesi, soldan4.),  Halid MEKNECİ (12. Grup üyesi, soldan3.), Savaş SABUNCU (1. Grup Üyesi, sağdan3.) ve Abbas TÜRKMEN (2. Grup Üyesi, sağdan 4.)      

   

Türkmen İşadamları Derneği üyeleri Musul Başkonsolsoluk heyetine dernek binasında  yemek ikram etti. 
 
alt
 
1. Grup üyesi Hüseyin Beyoğlu (sol başta), 1. grup üyesi Savaş Sabuncu (soldan3.), Dernek Başkanı ve 12. Grup Başkanı Suphi Mutapçı (ortada), 9. grup üyesi Halid Mayas (sağdan 3.) konuklarla yakında ilgilendiler.
 
alt
 
T.C. Musul Başkonsolsoluğunun Kerkük Türkmen İşdamları Derneği ziyareti samimi bir ortamada gerçekleşti. 
 
Bu ziyaretin fotoğrafları TKG Yahoo Grup sayfasındaki özel albümde bulunmaktadır. TKG Yahoo Grup üyeleri bu link üzerinden erişebilirler